Astrology

Declinations – Deklinacije By Lorin Cerina, Croatia

cerina img

Lorin Cerina (born April 20, 1966, Split, Croatia, Europe), ­­­with 22 years of western astrological experience, mainly focused on Cosmobiology and Declinations,

writes for web portals and magazines, has own practice, now learning Jyotish, in an

attempt to help people get better perspective on astrology and its value. She has been a dedicated supporter of Saptarishis Astrology since a long time. As Croatia is small country, in deep need of quality astrological knowledge, her work is focused on propagating Western, Jyotish and Chinese astrology.

http://www.astrologyforsoul.com

Declinations – Deklinacije

By

Lorin Cerina, Croatia

Bezbroj puta su vođene rasprave što je natalna karta i koje podatke nam ona donosi. Ukoliko krenemo od pretpostavke da je natalna karta ujedno i DNA model osobe, što predstavlja jedinstvenu kombinaciju deoksiribonukleinskih kiselina ili na engleskom Deoxyribonucleic acid zbog kojeg sam i izabrala naslov pod tom skraćenicom, onda možemo zaključiti kako planete sa svojim položajima u zodijaku, kućama, aspektima, vladarstvima kao i planetima koje su OOB ili van granica, predstavljaju ukupni ustroj neke osobe, dakle fizički izgled, koji je temeljen na kemijskim mehanizmima koji osobu pokreću i čine onim što ona jeste.

Tradicionalno je astrologija pokušala pripisati planetima kemijska svojstva te svakom zodijačkom znaku pripisala pripadnost nekog elementa od kalijevog fosfata preko kalcijevog sulfata, natrijevog klorida, pokušavajući pronaći koji element nedostaje te njegovim unosom popraviti zdravlje. Promatrajući kako je lista sastavljena možemo primijetiti da je svakom znaku dopao par kemijskih elemenata.

DNA također funkcionira u paru i nizu, ponavljajući određene modele tijekom izgradnje. No, ono što je važno napomenuti ta izgradnja ili sparivanje se događa uz prisustvo kemijskih reakcija koje potom proizvode i elektromagnetizam. Tako i u mozgu svakog čovjeka leži neka kemijska tvornica koja daje naputke – ali tu je zapravo i daljnje pitanje – kako i zašto su određene naredbe definirane.

Ukoliko nastavimo s pretpostavkom da je slika natalne karte, ujedno i slika kemijskog karaktera neke osobe, primjećujemo kako osobe s OOB planetima imaju povišenu energiju. To su ljudi koji od malog postižu mnogo, koji imaju visoke ciljeve i uspijevaju ih dostići, poput prosjaka koji postaju bogataši, gdje u cijeloj priči ne postoje čarobni žapci ili zlatne ribice – nego samo jaka energija. Dakle radi se o osobama visoke energije i jakih poriva.

Tu dolazimo do riječi poriv. Poriv, želja, opsjednutost, fiksiranost na određeni cilj – sve ove riječi su međusobno povezane s energijom koja je potrebna da bi se nešto i postiglo. S druge strane kao što nam je svima poznato cilj ili uspjeh mogu biti definirani u pozitivnom ili negativnom smjeru. Dakle, OOB planete ne moraju nužno ukazivati na smjer kretanja poriva, cilja, želje ili energije, da li će se odvijati u pozitivnom ili negativnom smjeru nego samo energiju. Stoga i primjećujemo da osobe s OOB planetima možemo naći i među onim koji nose Nobelovu nagradu ali i onima koji u bolnici pokušavaju razriješiti svoje mentalne konflikte. Ovdje shvaćamo kako energija OOB planete može postati nekontrolirana. Govorimo o sindromu genija na rubu ludila kao i luđaka na rubu genijalnosti.

Razmišljajući o ovoj situaciji nekontroliranosti možemo dati jednostavnu usporedbu. Osobe s planetima koje su van granica su poput nuklearnih centrala. Kada je sve po protokolu – te nuklearne centrale funkcioniraju dobro, te uz maleni trošak daju mnogo energije. Međutim, krene li nešto po zlu, znamo koje su posljedice – razaranje i uništenje svega u okolici pa i trajne posljedice.

Povijesni Pregled

Povijesno istraživanje tekstova o deklinacijama se proteže od neke 100 godine naše ere do današnjih dana, te zapisi postoje u fragmentima kod raznih autora. Podaci koje ću ovdje iznijeti su možda i nepotpuni jer daljnja istraživanja traju.

Razvoj shvaćanja i upotrebe deklinacija bi mogli generalno podijeliti na tri perioda:

  1. Rani Period (100-1800)
  2. Srednji Period (1800-1980)
  3. Tekući Period (1980 do danas)

A. Rani Period (100-1800)

Prvi kojeg ćemo spomenuti je PTOLOMEJ (100 – 178), koji u svom TETRABIBLOSU, se referira na deklinacije prilikom računanja primarnih direkcija. Iako se još riječ ANTISCIA ne koristi u Tetrabiblosu, Ptolomejevo spominjanje znakova kao onih koji vladaju, naređuju i slušaju se usko povezuju s principima anstiscije. O tome piše i FIRMACUS MATERNUS (280-360) koji ukazuje i pripisuje Ptolomeju pojam antiscije u Ptolomejevom djelu Mathetis.

ANTIOHIJE iz Atene (2 stoljeće) spominje zodijak koji vidi i čuje jedan drugoga, nešto poput antiscije, a direktna referenca se nalazi u opisu planeta i Sunca po deklinacijama.

PAULUS ALEXANDRINUS (4 stoljeće) također spominje znake koji slušaju i zapovijedaju, te one znake koji čuju i vide jedni druge – ponovo ukazuje na pojam antiscije.

JEAN BAPTISTE MORIN (1583 – 1656) je primijenio antisciju po deklinaciji a onda napustio većinu primjene primarnih direkcija po Ptolomeju, prihvaćajući Regimontanusuvu smjernicu po kojoj je ekliptika imala veće značenje i snagu od ekvatora (Astrologia Gallica, knjiga 22: Direkcije).

WILLIAM LILLY (1602-1681) je izgleda direktno primjenjivao paralele po deklinaciji, tako da u CHRISTIAN ASTROLOGY piše: Deklinacija planete jest njena udaljenost od ekvatora i kako se kreće otuda bio prema sjeveru ili jugu tako se i njena deklinacija bilježi kao sjeverna ili južna.

Nadalje Lilly piše o znacima: Znaci Antiscije su oni koji su iste vrline i koji su jednako udaljeni od prvog stupnja dva tropska znaka, Raka, Jarca i na kojim stupnjevima, kada se tamo Sunce nalazi, dan i noć imaju jednaku dužinu. I kako su tamo Antiscije, te kada su tamo dobre planete, smatramo to jednakim sekstilu ili trigonu, tako postoje i kontra-antiscije za koje nalazimo prirodu kvadrata ili opozicije, i da bi znali gdje je, ne treba ništa više nego pogledati znak i stupanj Antiscije, jer u suprotnom znaku i stupnju se nalazi kontra-antiscija. Time se prvi put jasno iskazuje koncept kontra-antiscije.

B. Srednji Period (1800-1980)

Do 1880-tih godina paralele u deklinacijama su bile prihvaćene u praksi – barem do nekog stupnja.

ROBER CROSS (6-ti Raphael), je u svom djelu PRIVATE INSTRUCTIONS IN GENETICAL ASTROLOGY, 1881 g., tvrdio kako nije pronašao da paralele pri rođenju imaju bilo kakav odlučujući utjecaj, ali ih je koristio kod sinastrija i progresija.

A.J. PEARCE je istaknuo važnost paralela za mundane i klimatske događaje (TEXT BOOK OF ASTROLOGY, 1890 g.).

  1. J. SIMMONITE je napisao da je paralela od veće važnosti nego bilo koji drugi aspekt i mnogo jača od konjukcije (THE ARCANA OF ASTROLOGY, 1892 g.).

C.E.O. CARTER je imenovao konjunkciju zajedno s paralelom “roditeljem svih aspekata”, (THE ASTROLOGICAL ASPECTS, 1930 g.).

C.C. ZAIN opisuje početni ciklus svih tijela prelaskom 0° deklinacije krećući se sjeverno dok se kretanje prema jugu nije uzimalo u obzir za južnu hemisferu (MUNDANE ASTROLOGY, 1935 g.).

Sve do ovog momenta nije bilo razlike između paralela na obje ili na južnoj ili sjevernoj hemisferi, niti ju je itko spominjao.

A.J. PEARCE je definirao paralele kao jednaku udaljenost od ekvatora ili imajući istu deklinaciju, bilo da su istog ili suprotnog smjera. Također su i Raphael (1881), Sepharial (1898), Alan Leo (1908), George Llewellyn (1910) bili istog mišljenja dok je de Vore, oko 1947 godine, definirao paralele mjerene u stupnjevima južne ili sjeverne deklinacije bez spomena kontra-paralele. Cijeli niz autora se referira na isti način (Bonnie J. Amstrong, Barbara Watters, Al H. Morrison i drugi), sve dok ROGER HUTCHEON nije napisao: Tradicionalni astrolozi su stoljećima koristili dva aspekta u deklinaciji i to paralelu i kontra-paralelu. 

Tek 1959 godine, R.C. FIREBRACHE piše o tome kako mnogi astrolozi smatraju da ukoliko su dva tijela iste ili gotovo iste udaljenosti od ekvatora, jedno sjeverno a drugo južno, da su to također paralele.

CHARLES A. JAYNE je ispravno zaključio da neke paralele djeluju kao opozicije a neke kako konjunkcije te ove prve prvi put ispravno i jasno nazvao kontra-paralelama, i taj izraz ujedno i nalazimo prvi put u tisku 1958 godine.

ALFRED WITTE je oko 1915 godine, koristeći djela Guida Bonatija razvio sustav središnjih točaka. Sam sustav je nazvao PLANETARNIM SLIKAMA. Osim planeta uključio je i EKVATOR.

REINHOLD EBERTIN (1887-1974) je razvio sustav poznat pod nazivom KOZMOBIOLOGIJA, i utro put promjenama koje su slijedile tijekom 1940 i 1950-tih godina. Kroz rad Ebertina i Jaynea, mnogo više se davalo pažnje deklinacijama, koristeći pri tom tradicionalnu primjenu, razvili su tri različite tehnike:

  • progresivni deklinacijski grafikon
  • midpointi deklinacija
  • ekvivalenti longituda.

Sredinom 1970 godina javlja se još jedna tehnika koja naglašava važnost planeta van granica, čiji je začetnik Kt BOEHRER (Kate Bear). Ona je ujedno i formirala naziv Out – of – Bounds.

C. Tekući Period (1980 do danas)

Od tog vremena tijekom 1980 – tih godina, mnogi astrolozi neovisno istražuju deklinacije, njihovo djelovanje i primjenu.

CHARLES & LOUIS HANNAN ukazuju na važnost Solsticija i Ekvinocija u deklinacijama te ih nazivaju TOČKAMA SNAGE – Power points. Iako su podučavali o

točkama snage i planetima van granica uglavnom su se bavili mundanim utjecajima. Nakon toga su proučavali kardinalne točke i teške aspekte u 8 (osmom) i 16 (šesnaestom)

harmoniku, potom longitudu preračunali u deklinaciju, te su pronašli kako planete u natalnoj karti, progresijama, tranzitima i deklinacijski midpointi koji padnu na 0°i 23° 26` 08˝ donose dodatnu snagu i da midpoint između dva tijela u longitudi (16°20´N/S) ima srednju snagu.

JOHN WILLNER, koji se deklinacijama bavio nekih 50 godina je u svojoj knjizi THE POWERFULL PARALLELS, 1997 g., jasno definirao razlike između sjevernih i južnih paralela kao i razliku između paralela i kontra-paralela.

PAUL F. NEWMAN, 1999 godine prezentira originalna simbolička značenja za svaki pojedini stupanj deklinacije – nešto poput Sabijanskih simbola, ali s potpuno drukčijim značenjem i kontekstom, te je kroz druge radove pojasnio razlike između sjevernih i južnih deklinacija.

LEIGH WESTIN je iste godine, 1999, predočio podatke o Venere koja je OOB u Biku/Škorpionu i Marsu OOB u Lavu/Vodenjaku. Ovaj rad ima svoju važnost i težinu jer Westin uspostavlja vezu između deklinacija i magnetskih zemljinih polova.

Kt BOEHRER (Kate Bear), (1923-2004), se intenzivno bavila proučavanjem deklinacija i bila poznata u svijetu kao “Declination Lady”, zbog knjige koju je izdala 1994 Deklinacije: Druga Dimenzija. Štoviše, razvila je novi sustav prikaza deklinacijske karte te dala tablicu konverzije koja nam olakšava pronalazak pozicija u relacijama deklinacije – zodijački položaj.

Tehnike

chart 86

Tradicionalna Primjena

Obuhvaća kartu s pozicijama u longitudama te listu s deklinacijama (Sefarial, Simmonite, Pearce, Leo, De Luce, Robson, Hone, Jacobson, Mayo i Zain). Preporučena je orbita od 1°.

Jedan od pristupa ovoj problematici je bilo ucrtavanje sinusoidne karte unutar tradicionalne (Magi Society).

Bonnie Amstrong je upotrijebila jednostavan način prikaza deklinacija ispod karte tako da bi nacrtala tri linije od kojih je svaka na početku bila numerirana s 23°27´N, u sredini s 0 a na kraju s 23°27´S, te je jedna linija predstavljala natalne, druga progresivne a treća tranzitne položaje planeta izražene u deklinacijama

chart 87

Midpoints Na Deklinacijama

Ebertin je prezentirao polu kružnicu koja je imala +/- 30° predstavljajući tako prostor za ucrtavanje deklinacija.

Longitudinalni Ekvivalent

Ovom tehnikom se longitudinalni ekvivalent deklinacija preračunava u longitudu.

Radi se o povratku s deklinacija na longitudu, a ovo područje je definirala i osmislila Kt Boehrer izrađujući karte koje su danas već trebale biti sastavni dio Halloranovog softwarea.

Out Of Bounds

Koristeći eliptičnu kartu za ucrtavanje položaja planeta uočeno je da većina planeta stane unutar karte koja izgleda poput oka. Jedan dio njih povremeno izlazi van karte ili se nalazi van granica karte tako da je Kt Boehrer i oformila ovaj izraz – planeta van granica. Pored

ovog je preračunala deklinacijske veličine u longitudinalne ekvivalente te dala tablice konverzije.

Većina planeta se kreće unutar ovog raspona, međutim uvijek postoje periodi kada određene planete pređu ovu granicu. Tada planete izlaze van granica (OOB – Out-Of-Bounds) ili iznad | ispod Ekliptike po deklinaciji.

Planete koje idu OOB su:

Mjesec – gotovo do 29° svakih 18,6 godina, kada je sjeverni čvor u blizini 0° Ovna (Major Lunar Standstill)

Merkur – 27°

Venera – 28°

Mars  – 27° – s time da je 1907 godine bio 28°54´ S

Uran i Pluton s dužim vremenskim periodima (mjeseci)

Jupiter povremeno – vrlo kratko

Saturn i Neptun – NIKADA.

Promatrajući sustav astroloških znakova dakle počevši od Ovna ka Ribama, sustav deklinacija je podijeljen na dva dijela, kao što smo prije napomenuli, na sjeverne (+) i južne (-). Sjeverni obuhvaćaju područja od 0°Ovna do 0° Vage (Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav i Djevica), a južni od 0° Vage do 0° Ovna (Vaga, Škorpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak i Ribe). Promatrajući područje koje odgovara deklinacijski maksimum (N) on je na 0° Raka i minimum na 0° Jarca (S). U ovom momentu smo se dotaknuli još jedne poznate astrološke vrijednosti – Solsticij i Ekvinocij. Zajedno s 15° fiksnih znakova ove tri vrijednosti tvore – deklinacijske točke snage, te ovo područje možemo definirati kao:

  1. a) Ovan – Vaga odgovara 0° deklinacije
  2. b) Rak – Jarac odgovara 23°27´ sjeverne i južne deklinacije
  3. c) 15° fiksnih znakova odgovara 16°20´5˝ sjeverne i južne deklinacije.

 

Možemo zaključiti da promatranjem deklinacija dobivamo još neke informacije koje su bitne bilo za natalnu kartu, bilo za predikcije ili mundane događaje. Pomoću deklinacija vidimo:

– da li je neki planet OOB (Van granica)

– da li su prisutne paralele

– da li su prisutne kontraparalele.

Imajmo na umu da Sunce nikada nije van granica. Isto vrijedi i za Saturn i Neptun u ova naša moderna vremena. Zapravo, ukoliko je planet položen u Blizancima, Raku, Strijelcu ili Jarcu – taj planet može biti van granica. S mjesecom je druga priča. Mjesec ima svoj ciklus u kojem ide OOB po nekoliko dana svaka dva tjedna u periodu od deset godina a nakon toga ne ide OOB slijedećih devet godina. Ciklus je predvidljiv. Ponovo, Pluton čini iznimku zbog svojih ekstremnih orbitalnih promjena.

Ova granica od 23°27´ ili oblikvitet ekliptike, nije konstanta, nego vremenom varira. Npr. Zimski solsticij 1999 godine iznosio je 23°26´15˝, zima 2001 iznosio je 23°26´20˝, zimski solsticij 2004 iznosio je  23°26´27˝, a 2010 godine iznositi će 23°26´17˝, tako da varira od 21°59´- 24°36´u vremenskom rasponu od 40 000 godina.

Osobine Oob Planeta

Promatrajući planete van granica, možemo reći za osobe koje imaju OOB, da su njihovi životi često ispunjeni mnoštvom aktivnosti i događanja – više nego jedan prosječan ljudski život.

Planete van granica su od velike važnosti i imaju snažan utjecaj na ljudski karakter, donose ubrzanu životnu aktivnost, utječu na psihološki profil, a često su vrlo aktivne i u momentima nesreća, bolesti, te drugih ljudskih aktivnosti. Čak kada planeta nije OOB tranzit neke druge planete koji sjeda na deklinaciju koju zauzima neka planeta u natalnoj karti jest od velike važnosti. Ukoliko se tranzitni planet nađe na istoj deklinaciji kao u natalnoj karti onda imamo paralelu, a ukoliko se nađe na istoj deklinaciji ali u odnosu na natalni planet u ˝opoziciji˝ onda govorimo o kontra-paraleli.

Osobe s OOB planetima ne poznaju granice i ne prihvaćaju ograničenja – uglavnom, za njih nema zastajanja ili zaustavljanja, što može dovesti do razvoja kreativnosti i uspjeha, čak i iznad očekivanih sposobnosti – u neku ruku genijalnosti. Ljudi s OOB planetima vole kršiti pravila te stvarati neki svoj “vanjski” svijet. Sposobnost onih s OOB planetima jest postići izvanredne stvari i prebroditi velike prepreke u životu.

Jasno da kao i u svakoj priči postoji i onda druga strana – mračna strana, te se OOB planete mogu i negativno iskazati, dovodeći do nestabilnog ponašanja, ponašanja koje se kosi sa svim standardima i civilizacijskim vrednotama, onako kako smo ih definirali. OOB planete mogu dovesti do mentalne neravnoteže, ili u najblažem obliku stvoriti pritisak i stres u životu osobe.

Promatrajući ove dvije tvrdnje podsjetimo se na onu koja kaže da je vrlo tanka linija između genijalnosti i poremećenosti. Upravo se oba polariteta uočavaju kod osoba s OOB planetima.

Jasno, nije svejedno o kojoj se planeti radi ali uzimajući u obzir cikluse planeta te njihova kretanja zasigurno je Mjesec taj koji će u većini slučajeva biti OOB. 

OOB planete guraju osobu da pokušava više i više i više… pokušavajući tako probiti granice koje su postavljene. Primjer iz strane države je doktor Jack Kevorkian, liječnik koji se zalaže za eutanaziju onih koji su neizlječivo bolesni i kojima službena medicina ne može pomoći. Sigurno je ovo tema koja je jako potresla svijet jer postavljaju se pitanja moralnog prava neke osobe da oduzme drugoj osobi život, a u biti bi trebala pokušati sve da spasi taj isti život. Da ne ulazimo u dublju problematiku ove teme, Jack Kevorkian ima OOB Merkur u Blizancima, te znamo da Merkur povezujemo s liječnicima i liječenjem. U Rimskoj mitologiji Merkur je mogao ljude uspavati sa svojim magičnim štapom ili biti glasnik mrtvih. Jack Kevorkian je imao mnoge ponovljene sukobe sa zakonom zbog svog vjerovanja u pomoć neizlječivim pacijentima izvršavanjem samoubojstva. Merkur na 25°39´ N je iskazao radikalno ponašanje i uvjerenje o eutanaziji – koje se kosi s postavljenim društvenim granicama.

Promatrajući OOB planete uzimamo u obzir i natalne aspekte jer tako dobivamo potpunu priču. Da bi interpretirali značenje neke planete koja je OOB uzimamo njene kvalitete i karakteristike koje su inače pripisane pojedinoj planeti te razmislimo koje bi ekstremno ponašanje takve planete moglo biti. Mars koji je OOB lako donosi nasilje ili pretjeranu hrabrost i fizičku energiju, Venera OOB donosi opsjednutost ljepotom ili izuzetnu umjetničku kreativnost… Mjesec je najčešće povezan s emotivnom nesigurnošću te problemima koji nastaju kao rezultat odnosa s majkom – osobom koja predstavlja majku. Donosi nesigurnost ali i osobu koja stalno pokušava postići više u životu zbog podsvjesne potrebe za uspjehom, istaknutošću ili materijalnom sigurnošću koja bi trebala zamijeniti ljubav i pažnju koju osoba nije primila od majke u djetinjstvu. Često se ovakav Mjesec iskazuje u problemima s težinom – hrana kao zamjena za ljubav i pažnju. Još gore iskazivanje jest kada osoba ne zna reći “ne” upravo zbog potrebe da bude prihvaćena i voljena. Ponekad se Mjesec OOB fizički može iskazati kao bipolaran poremećaj. Dakle, Mjesec OOB je pokazatelj stalne prijetnje osnovne sigurnosti osobe: emotivne, fizičke, materijalne, duhovne i mentalne. Stoga Mjesec OOB ukazuje definira stupanj nesigurnosti prvo na emotivnom planu jer osoba i na najmanji znak “opasnosti” reagira odmah (nesigurnost rađa strah), pa potom na fizičkom ili materijalnom (donoseći prekomjernu težinu, jer hrana stvara privremen osjećaj sigurnosti), te se na kraju aktivira duhovna sigurnost (jer se javlja i osjećaj krivnje ) i na kraju se iskazuje mentalna nesigurnost i reakcije (sumnja, nepovjerenje a ponekad i paranoja). To su izuzetno osjetljivi ljudi koji pate u procesu prolaska kroz život. Često su ovo uzroci da se osoba trudi raditi što više, postići što više, osigurati se što više. Uzimajući u obzir da je za postizanje izuzetnih rezultata na bilo kojem polju života ujedno potrebno i mnogo radnih sati, shvaćamo da se ove osobe na taj način indirektno i ograđuju od prave ljudske povezanost, pokušavajući s jedne strane odglumiti povezanost i tvrdeći sebi da jesu povezani dok su s druge strane u biti samotnjaci – iz straha da ne budu povrijeđeni. Ovakva situacija donosi pritisak i stres.

Nadalje, prihvaćeno je mišljenje da nije jednako iskazivanje planeta OOB kada se planeta kreće Sjeverno ili Južno. Naime, kada je planet OOB Sjeverno, tada su planete otvorenije, okrenute prema vani i aktivno se iskazuju na vanjskom planu. Planete OOB koje se kreću Južno, su zatvorenije, okrenute prema unutra i aktivno se iskazuju na unutarnjem planu.

Pretpostavka je kako planete koje su postavljene na sjevernoj deklinaciji ukazuju na sijanje karme, dok one postavljene na južnoj deklinaciji ukazuju na žetvu karme. Dakle, planete

sjeverne deklinacije ukazuju na karmu koju stvaramo za idući život, dok one južne deklinacije ukazuju na zadatke koje moramo razriješiti u ovom životu.

Postoji uvjerenje da ukoliko je MC na sjevernoj deklinaciji – radi se o osobi koja je u centru pažnje javnosti – političari, državnici, poznate ličnosti… dok oni kojima se MC nalazi u na južnoj deklinaciji ostaju skriveni od javnosti i vode neki standardni način života.

Prema autorici Sarah Laurent, postoje još dvije dodatne točke snage koje trebamo uzeti u obzir. Ona kaže da bilo koja planeta iznad 14°22´N ukazuje na veliku moć, snagu, sposobnost osobe da pravilno koristi energiju, što joj dodatno donosi mogućnost odgovornog rukovođenja te kontrole svog vlastitog duhovnog razvoja. Drugu točku snage vidi u rasponu od 0° do 14°22´N za što tvrdi da je pokazatelj talenta.

Gledajući dosada navedeno mogli bi zbrojiti:

Planete sjeverne deklinacije – sijanje karme

Planete južne deklinacije – žetva karme

MC na sjevernoj deklinaciji – istaknutost u javnom životu

MC na južnoj deklinaciji – skrivenost od javnog života

planeta iznad 14°22´N ukazuje na veliku moć, snagu

planeta u rasponu od 0° do 14°22´N ukazuje na talent

Točke snage (Power points) 23°27´ – 16°20´ – 0°

Pozicija prenatalne eklipse (PNE)

Ipak uzimajući u obzir nedostatno istraživanje ovog područja astrologije smatram da bi ovaj popis trebalo uzeti s rezervom te dalje istražiti navedene tvrdnje.

Što se tiče OOB planeta rekli smo da se one ponašaju ekstremno i bez ograničenja. Idu do svojih krajnjih granica u iskazivanju simbolike koju pojedini planet predstavlja. Tako planet van granica svoju simboliku može iskazati u potpunosti, jasno i glasno, ali može i u tišini raditi na svojim planovima, ciljevima i željama. Pretpostavka jest da način iskazivanja dakle, otvoreni ili prikriveni, može ovisiti o položaju deklinacija sjeverno ili južno, te aspektima koja OOB planeta ima. Sposobne su nadići potencijal koji im je dan u natalnoj karti, a s negativne strane su sposobne donijeti ponašanje koje je van svih društveno prihvatljivih standarda. Kratko definirajući OOB planete možemo iskazati:

nestabilne, ponašanje van granica, ponašanje poput urana, kreativne, nasilne

Opisujući OOB planete kažemo da se ponašaju ekstremno, sklone avanturama i hrabrije nego one unutar granica. Ukoliko je OOB planeta loše aspektirana može odustati i izgubiti svaku nadu da bilo što postigne, postati nesretna i mrzovoljna. Ukoliko je takva planeta i vladar karte, rezultat može biti osjećaj uzvišenosti, ne pripadnost grupi i nemogućnost potpunog uklapanja u grupu. Osoba s takvom OOB planetom se pita zbog čega ljudi oko njega ili nje ne mogu shvatiti njegovu ili njenu uzvišenost, nadmoć…

Ako je cjelokupna karta jaka i dozvoljava sigurnost osobe u drugim životnim područjima, osoba će vjerojatno prevladati ovu negativnu crtu osobnosti, pa se čak i našaliti na svoj vlastiti račun, shvaćajući i prihvaćajući to jednostavno kao drugu stranu svoje osobnosti.

Kada su u pitanju spore planete one imaju drukčiji utjecaj na osobnost, te njihovo sporo kretanje donosi problem koji traje manje – više cijeli život, karakterne osobine nad kojima sama osoba nema nikakve mogućnosti utjecaja ili mijenjanja.

Iako smo rekli da se planete najčešće nalaze u Blizancima/Rak i Strijelcu/Jarac kada su OOB, Westin je u svom radu pokazao kako planet može biti van granica i kada se nalazi u drugom znaku – Venera povremeno ide OOB kada je u Biku i Škorpionu, a Mars u Lavu i Vodenjaku.

Istraživanje OOB planeta je još u tijeku, međutim interesantno je pogledati 1991 godinu kada su Mjesec i Mars bili van granica. Te godine su Amerikanci pokrenuli Pustinjsku oluju, te je uočeno da ova kombinacija može rezultirati ratom. U Hrvatskoj je rat već trajao, a karta Hrvatske ima Mjesec OOB (25S37), Merkur 24N32, te ono što je interesantno Mars na dan proglašenja nije OOB ali je na 16N34, Venera 16N39 – na drugoj važnoj poziciji koja je sastavni dio deklinacijskih točaka snage.

Nerijetko osobe ekstremnog ponašanja imaju jedan ili više OOB planet. S druge strane, rađeno je istraživanje koje je u preko 31-noj natalnoj karti, ukazalo da neke poveznice sigurno i postoje. Naime, od 31 natalne karte, 20 karata je imalo OOB planet – jedan ili više, a sve karte su pripadale osobama koje su imale kliničku dijagnozu šizofrenije. U postocima gledano 66% karata je sadržavalo OOB planete. Kod nekih osoba s OOB planetama ustanovljen je bipolaran poremećaj, maničn depresija. Promatrajući karte kriminalaca ponovo se uviđaju OOB planete, ali se primjećuju i paralele i kontra-paralele među vanjskim planetima s osobnim točkama karte koje su na najvišim deklinacijama. Međutim, ne samo ubojice nego i njihove žrtve imaju teške energije unutar karte s kojima se moraju nositi.

Stoga možemo zaključiti da OOB donosi nestabilno ponašanje, a energija koja se iskazuje može ukazivati na mentalnu neravnotežu. U najmanjem slučaju stvara pritisak i stres.

Obzirom na činjenicu da osobe s OOB planetom vole rušiti pravila, spomenimo ovdje i Alberta Einsteina, koji je imao OOB Mjesec i koji je sa svojom teorijom relativnosti srušio dotad uvriježena pravila. Iako je bio dislektičar te imao jedva prolaznu ocjenu iz matematike tijekom školskih dana ipak je pozitivno iskazao svoj OOB planet – srušivši pravila. Druga strana priče je ta da određeni dio znanstvenika, Alberta Einsteina smatra plagijatorom, koji je uzeo i uobličio rad dvojice svojih prethodnika, te da cijela teorija relativnosti nije njegov originalan rad nego prepisan i uobličen tuđi rad.

Prethodno smo spomenuli deklinacijske točke snage… Recimo ovdje da 0° je svojevrsni midpoint. Bilo koja planeta koja je u kontra-paraleli, 0° automatski postaje midpoint. Ukoliko se neki planet nalazi na 0°, imamo midpoint koji cijeli život treperi, stalno na njega djeluju poput okidača tranziti, progresije i solarni lukovi. Iako je Ebertin ovu metodu stalno koristio, danas je rijetko tko koristi, te zaslužuje i daljnje istraživanje.

Paralele I Kontra-Paralele

Planete mogu biti u paraleli ili kontra-paraleli a istovremeno ne moraju biti u konjunkciji ili opoziciji, te svaka konjunkcija koju vidimo u natalnoj karti nije nužno i paralela. Štoviše,

planete mogu biti u sekstilu ili kvadratu ili nekom drugom aspektu ali deklinacijski gledano su paralele ili kontra-paralele u igri. Paralele i kontra-paralele pojačavaju postojeći aspekt u natalnoj karti i naglašavaju ga.

Ukoliko imamo konjunkciju i paralelu, teme koje predstavljaju planete će se obično pozitivno odvijati, slagati, zajedno surađivati.

Ukoliko imamo opoziciju i paralelu, dolazi do konfrontacija, razdvajanja i suprotstavljanja.

Promatrajući razne aspekte, često znamo vidjeti trigon koji se ne iskazuje ili neki drugi aspekt koji se ponaša kao da ga i nema. Postoje dva objašnjenja kada je ovakva situacija. Prvo je da neki aspekt u natalnoj karti koji se ne iskazuje nikada nije napravio paralelu i vjerojatno se zato ne iskazuje. Druga mogućnost je da neki pozitivni ili laki aspekt ima kontra-paralelu i umjesto da donosi dobre stvari donosi loše stvari. Podsjetimo se ponovo – deklinacija je ona koja događaj veže za ekliptiku, gdje se sva akcija odvija.

Zbog ovoga je važno procijeniti svaku paralelu i kontra-paralelu i to na više razina. Točnost po deklinaciji kao i po longitudi – orbis ne bi smio biti veći od stupnja i pol, te se preferira samo jedan stupanj. Također, ovaj način nam daje bolji uvid u vrijeme događaja – kada će se nešto odigrati. Cijela priča se temelji na astronomskom podatku – ekliptika je područje života, područje Sunčevog kretanja, mjesto gdje se sve odigrava, te deklinacija kaže gdje i kada, dok longituda može dati samo privid.

chart 89

Slika predstavlja vezu između longitude i deklinacije. 30 stupnjeva longitude od 0° Raka do 0° Lava predstavlja samo 3°18´ u deklinaciji, dok od 0° Vage do 0° Škorpiona se širina povećava na 11°28´ deklinacije.

Također vidimo da od 0° Ovna/Vage do 15° Ovna/Vage predstavlja 5°55´ deklinacije što je veći pomak nego u cijelom području Vodenjaka od 0° do 30° (20°09´- 23°27´) ili Jarca od 0° do 30° (23°27´ – 20°09´), zbog čega neki autori smatraju da se ne može uzimati jedan stupanj orbite za paralele i kontra-paralele nego je potrebno koristiti klizajuću skalu orbita.

Paralele i kontraparalele su vidljive na deklinacijskoj karti te nam ukazuju na značenja koja su slična konjunkcijama i opozicijama samo u izraženijem obliku. Naime, konjunkcija ili opozicija promatrana u nekoj karti (natalnoj, tranzitnoj), ima neki period trajanja, dok kada su u pitanju deklinacije one su zapravo mnogo dužeg  trajanja.

Vrijednost ovakvog promatranja jest ne samo kod natalnih karata nego i kod promatranja ciklusa. Naime, ove godine, 05.02.2006 su se nanizali planeti na 15° južne deklinacije (S) i to Sunce, Merkur, Venera, Jupiter, Neptun i Pluton. Iako će Neptun i Pluton ostati na ovih 15° južne deklinacije duže vremena podsjetimo se da je ovih 15° samo stupanj razlike od 16° deklinacije koje smo ranije u tekstu spomenuli kao jednu od tri deklinacijske točke snage.  Svi se dobro sjećamo eskalacije osjećaja zbog neukusnih karikatura muslimanskog proroka,

te ono što je slijedilo nakon toga. Također, potonuće broda s oko 1500 putnika od kojih je niti trećina pronađena i spašena. Nekoliko urušavanja krovova u Njemačkoj pod težinom snijega…. uvod u još gore kataklizme ili?

Povijesno gledano možemo pretpostaviti da kada se Neptun i Pluton sretnu na deklinacijskim točkama snage (Solsticij, Ekvinocij i 16°20´N/S), svjetski događaji postaju naglašeniji – možda i turbulentniji. U svakom slučaju za široku populaciju negativni i odvijaju se na globalnom nivou. Ukoliko pogledamo kada se ova paralela počela odigravati i formirati, možemo reći da smo tek na početku velikih događaja. Naime, početkom 2004 godine Neptun je bio na 16°57` S, Pluton na 14°31` S te je približavanje ka 15° S već bilo vidljivo. Krajem te iste godine Sumatra je bila pogođena razarajućim potresom, popraćena tsunamijem koji je odnio oko 226,000 života. Katrina i Rita, su opustošile Louisianu i Mississippi, a Pakistan je imao potres koji je odnio oko 73,000 života, srušene kuće i mnoge beskućnike na pragu zime. (I nas je malo zatreslo i to početkom prosinca, što mi u Zagrebu nismo osjetili jer je udar bio u blizini Visa, te 23.01.2006 u okolici Zagreba – što smo vjerujem svi osjetili. Međutim, ovo nije izuzetak, jer promatrajući popis i jačinu udara potresa diljem svijeta u ovom periodu vidljivo je da su potresi jačih magnituda.) Neptun je tada bio samo 29´ udaljen od 16N/S20, pozicije koja odgovara 15° fiksnih znakova, točke koja je poznata kao midpoint kardinalnih točaka. Četiri kardinalne točke i njihova četiri midpointa, po Witteovoj teoriji o midpointima su povezani s svjetskim događajima. Ne samo to nego približavanje deklinacijskim točkama snage kada se odigravaju paralele i kontraparalele svijet je zahvaćen promjenama. Dodajmo i to da je najbliža Neptun – Pluton paralela upravo ova koja se odvija sada na 15° S, u zadnjih 2000 godina. Vjerujem da će se ova paralela iskazati na globalnom nivou te da će predstavljati velike momente u vremenu koje slijedi, a naročito zato što djeluje poput okidača u kartama država i onih koji predvode te države. Podsjetimo se još i to da iako to nije tema ovog teksta o paralelama, Pluton je u konjunkciji s Galaktičkim Centrom!

Povijesni podaci koji povezuju Neptun – Pluton paralele i kontraparalele nam pokazuju koliku snagu na globalnom nivou nose te dvije planete. Problem je taj što se one odigravaju svakih 500 godina te presjek možda i nije najbolji kao statistički pokazatelj. Ali ipak pogledajmo koje su to godine bile….

1513-1514 Neptun – Pluton paralela

1613-1618 Neptun – Pluton serija kontraparalela i jedna paralela

1720-1722 Neptun – Pluton paralela

1875-1866 Neptun – Pluton tri paralele i četiri kontraparalele na ekvinociju

1916-1918 Neptun – Pluton paralela koja je trajala 11 mjeseci

1967-1968 Neptun – Pluton kontraparalela

2005-2006 Neptun – Pluton paralela

Pogledajmo što se povijesno dogodilo u navedenim periodima…

1513-1514 je period velikih geografskih otkrića. Vasco Nunez de Balboa prvi prelazi Panamsku prevlaku i izbija na Tihi ocean, Juan Diaz de Solis otkriva ušće rijeke La Plata, a 1519 Španjolac Hernan Cortes zauzima državu Asteka i osvaja čitav Meksiko. Prema povijesnim podacima nekadašnja populacija Meksika je brojila između 15-30 milijuna ljudi koja je svedena na 3 milijuna ljudi, Inka su sa 8 milijuna svedeni na 1 milijun, kao i Asteci koji

istrijebljeni. Nije se radilo o vojnoj snazi koja je ove narode desetkovala, jednostavno se radilo o virusu koji je za ove narode bio poguban – virus kozica i ospica je harao te je na kraju Cortez s malim bojem ljudi pokorio Asteke, Pizzaro narod Inka , sve u slavu i čast Španjolske države.

S druge strane Machiavelli, firentinski državni sekretar i diplomat, osmislio je i napisao u svom “Vladaru”, 1513 godine, novu političku teoriju, koja je bila nužna zbog raznih upada stranih sila u relativno dobro sređene talijanske gradove – države. Iz ove knjige se razvio Makijavelizam – umijeće kojim vladar može izboriti i održati vlast nasuprot okolini željnoj moći, te su za postizanje cilja opravdana sva sredstva, čak podmuklost i himbenost, a u tom procesu se odbacuju moralna i vjerska načela.

Pogledamo li položaje Neptuna i Plutona, vidimo sličnu situaciju današnjoj. Neptun se nalazio na 16°34´ Vodenjaka (16°10` S), Pluton na 27°34´ Strijelca (18°05` S), sve paralele, a Pluton u konjunkciji s Galaktičkim centrom. Dakle, osvajanje teritorija, širenje virusa, smanjenje ljudi na zemlji i otimanje tuđih teritorija – je tematika ove paralele iz razdoblja 1513 – 1514, a konfiguracija se na nebu danas gotovo ponavlja. Da li nas čeka isti niz događaja i da li se ciklus ponavlja? Razlika je u tome što se dodatno i Venera i Jupiter nalaze na 16° S, dakle četiri planete su na deklinacijskoj točci snage.

Druge datume prepuštam Vama na istraživanje.

Uzimajući u obzir da se ova paralela odigrava u znacima koji pripadaju transpersonalnim osobinama horoskopa (Škorpion, Strijelac, Jarac i Vodenjak) zapravo kolektivnim modelom, imajući u vidu prošla povijesna iskustva, ovaj period nam može donijeti brza širenja bolesti i virusa, epidemija, bankrot nacija i napuhanih financijskih balona, velike promjene i nerede na polju radne snage (štrajkovi, traženja prava), naročito onih koji su na granici siromaštva. Iako smo o tome pisali u prošlom broju “Merkura”, podsjetimo se da tranzitni Mars se šeta oko Algola. Nasilje i gruba sila za postizanje ciljeva. Sjetimo se kompanije Ford koja otpušta oko 15.000 radnika, a kod nas je zadnji primjer Coca Cola koja pokušava isto tako otpustiti višak radnika, stvarajući tako podlogu za pad standarda i povećanje grupacije koja će biti na granici siromaštva. Više nezaposlenih donosi i manjak u državnoj blagajni što konačno opet može povećati vanjsko zaduživanje i pad ekonomske snage države. Troškovi života mogu rasti jer država mora imati punu blagajnu. Čitajući vijesti jučer (09.02.2006) je uveden novi porez za banke koje žele posuđivati novac u inostranstvu što može dovesti do povećanja rata kredita te pokušaj da se davanje kredita smanji na najmanju moguću mjeru. Ne zaboravimo i priljev stranaca u Hrvatskoj koji bi mogli svojom jeftinom radnom snagom trećeg svijeta poremetiti ionako nestabilno tržište rada. No, iako je naglasak na radu nemojmo zaboraviti stanje s nekretninama koje se u Hrvatskoj prodaju strancima, a vlada je također izjavila da to mora prestati, te pokušava stopirati takvu prodaju strancima. Ostaje nam vidjeti razvoj događaja tijekom Ožujka kada će Pluton doći u konjunkciju s Galaktičkim centrom, prvi puta nakon 1759 godine. Ako uzmemo Plutona kao vladara Škorpiona, vjerujem da će dug i pozicije moći biti glavna tema – za većinu država.

Deklinacijska Tehnika

Proučavajući rad Kt Boehrer vidljiva je razlika u odnosu na Ebertinovu školu. Ebertin je uzimao deklinacije onakvima kakve one jesu, te ih ucrtavao na deklinacijsku kružnicu. Kate

je u suradnji s astronomima došla do zaključka da je potrebno preračunati deklinacije planeta koje su OOB da bi se mogao vidjeti skriveni aspekt. Planete s ekscentričnom orbitom tvore aspekte koji su iskrivljeni. Preračunom deklinacijskog položaja planete u longitudinalni

ekvivalent, planete tada mogu tvoriti trigon ili neki drugi aspekt, dok istovremeno u deklinacijskom sustavu mogu tvoriti paralelu, kontra-paralelu ili uopće ne imati nikakav deklinacijski aspekt. Cijeli smisao ovakvog preračuna jest otkrivanje aspekata koji su skriveni u ovim položajima.

Uzimajući konkretni primjer to izgleda ovako:

Ukoliko se Mjesec nalazi na 27N45, da bi odredili njegov longitudinalni ekvivalent prvo pronalazimo razliku između deklinacijskog položaja Mjeseca i deklinacijskog maksimuma 23N27. Razliku koju dobijemo oduzimamo od deklinacijskog maksimuma i rezultat koji dobivamo, pomoću tablica konverzija pretvaramo u nove longitudinalne pozicije Mjeseca.

  25S37 Mjesec

– 23S27 deklinacijski maksimum

  2°10´ razlika

  23S27 deklinacijski maksimum

–  2°10´ razlika

  21S17 planetarna ko-deklinacija

Koristeći tablicu konverzije dobivamo:

21°17´ odgovara: 5 Blizanaca 21 / 24 Raka 39 i 5 Strijelca 21 / 24 Jarca 39.

Ovim sistemom pretpostavlja se kako je položaj na 25S37 isti kao i 21S17. – longitudinalni ekvivalent.

Stoga je Kt Boehrer napravila tablice konverzije u kojima se lako može izvršiti preračunavanje deklinacije u longitudinalni ekvivalent –  sjeverni ili južni.

Zbog čega je ovaj sustav preračunavanja uveden? Kada pogledamo natalnu kartu ona se sastoji od jednakih 12 segmenata – znakova – iako u stvarnosti zodijak nije jednakih segmenata. Osnovna ideja koju je Kt Boehrer razradila jest da ne samo da planet vibrira nego i njegov longitudinalni ekvivalent zbog deklinacijske aktivnosti. Međutim, imajmo u vidu da ucrtavanje planeta i longitudinalnih ekvivalenata u jednu kartu može stvoriti popriličnu zbrku i od 30 točaka za razmatranje. Stoga bi bilo dobro raditi dvije odvojene karte te ih usporediti.

Promatrajući položaj planeta u karti i dodavanjem deklinacije preračunate u longitudinalni ekvivalent može se dogoditi da se nova pozicija planete nađe nešto ispred ili iza planete u karti. Npr. Merkur natalno na 15°, a longitudinalni ekvivalent ispred bi bio na 14°45´ a iza na 15°15´ nekog znaka. Ukoliko se nalazi ispred – ovo je okidač u karti – za progresije, tranzite, a ukoliko se nalazi iza – ovo je objašnjenje zbog čega neki ljudi osjećaju tranzite i nakon njihovog prolaska.

Uzmimo za primjer Mars kvadrat Saturn, koji se kod nekih osoba iskazuje kao frustracija i kašnjenje – odlaganje, dok kod drugih ljudi donosi dobru organizaciju i ambiciju i sposobnost osobe ka pozitivnoj integracije te dvije energije u pozitivnom smjeru.

Na kraju kada preračunamo deklinaciju u longitudinalni ekvivalent povećava se mogućnost novih aspekata stoga je važno prihvatiti neka pravila vezana za orbite:

Natalni aspekti: ne više od 2.5 stupnja

Solarni luk: 2/3 stupnja aplikacijski i 1/3 stupnja separacijski

Tranziti vanjskih planeta: ne više od 1/3 stupnja

Jupiter ili Saturn: 1 stupanj

Mars: do 1.5 stupnja.

Grafički Prikaz Deklinacija

chart 90

Definicije

Latituda:

Korištenje engleskog naziva Latituda, u astrološkom jeziku, označava MERIDIJAN, koji predstavlja širine: Sjeveru geografsku širinu (ka Sjevernom polu), te Južnu geografsku širinu (ka Južnom polu).

Longituda:

Korištenje engleskog naziva Longituda, u astrološkom jeziku, označava PARALELE, koje predstavljaju dužine: Zapadnu geografsku dužinu (zapadno od Greenwicha), te Istočnu geografsku dužinu (istočno od Greenwicha).

Ove dvije vrijednosti se sijeku te predstavljaju zemljinu mapu. Ekvator i početni meridijan su označeni sa 0 stupnjeva. Promatrajući Zemljinu mrežu meridijana i paralela uviđamo da

su meridijani označeni od 0-90 Sjeverno i 0-90 Južno, dok su paralele označene od 1 – 180 Zapadno i 0-180 Istočno. 

Zemljina mreža vrijednosti meridijana i paralela se preslikava na nebesku sferu. Nebeska kružnica koja odgovara Zemljinom Ekvatoru naziva se Nebeski Ekvator, te dijeli nebesku sferu na sjevernu i južnu polutku.

Deklinacije:

Nulti stupanj za mjerenje nebeskog početnog meridijana jest proljetna točka (0° Ovna). Ova točka se još u astronomiji naziva početna satna kružnica. Deklinacija je koordinata sastavljena od udaljenosti dnevne kružnice od ekvatora. Deklinacija se označava grčkim slovom delta. Deklinacije se mjere u stupnjevima, minutama i sekundama. Dakle, deklinacija je u biti zemljina latituda ili meridijan, ali preslikana na nebesku sferu.

Rekstacenzija:

Ulogu nultog stupnja za mjerenje nebeske početne paralele jest početna satna kružnica (0° Ovna) te se mjeri samo prema istoku. Udaljenost od početne satne kružnice do neke točke prema istoku se zove rekstacenzija, te se označava grčkim slovom alfa. Rekstacenzije se računaju u satima, minutama i sekundama, a punom kutu od 360° odgovara period od 24 sata, što predstavlja vremenski period Zemljinog okretaja oko osi.

Antiscia i kontra-antiscia:

Antiscij planeta je zodijački stupanj koji se preslikava kao u ogledalu u odnosu na solsticijske točke i os Rak – Jarac, te antiscij planete je stupanj na kojem bi se planet nalazio ali u suprotnom godišnjem dobu, što ujedno podrazumijeva istu deklinaciju ali razliku u Sjeveru ili Jugu. Možemo reći da su antiscije definirane dvjema točkama koje su jednake udaljenosti od Raka ili Jarca, te se planeta nalazi na istom stupnju deklinacije ali sjeverno ili južno. Kontra-antiscij je suprotni znak na longitudi, te se ovaj sustav odnosi na os Ovan / Vaga.

chart 91

Related Posts